URSS 1970.


URSS 1970.
- coupe du Monde -
Debout : Sokolov (masseur), Kachalin (ent.), Shesternev, Belokovski (doc.), Kaplichny, Asatiani, Khemelnitski, Logofet, Muntian, Afonin, Khurtsylava, Rudakov, Byshovets, Shmelev (masseur).
Accroupis : Serebriannikov, Gershkovich, Lovchev, Nodia, Dzodzushvili, Pusach, Kiselev, Kavazashvili.

1 commentaires: