GRECE 1972.


GRECE-Italie 1972.
Debout : Angelis, Dimitriou, Christidis, Toskas, Sarafis, Synetopoulos.
Accroupis : Koudas, Domazos, Antoniadis, Papaoiannou, Pomonis.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire